Valsts apmaksātas klīniskā un veselības psihologa konsultācijas

SIA “NeuroPhys” nodrošina valsts apmaksātas klīniskā un veselības psihologa konsultācijas (turpmāk – Pakalpojums) ar ģimenes ārsta, psihiatra vai bērnu psihiatra (turpmāk – Nosūtītājs), kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD), izrakstītu nosūtījumu - veidlapa Nr.027/u “Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”.

SIA “NeuroPhys” sniedz iespēju psihologa pakalpojumus personai saņemt gan klātienē, gan attālināti. Sniedzot Pakalpojumus, izmanto uz pierādījumiem balstītas zinātniski pamatotas psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas), konsultēšanas (psihoterapeitiskās un psiholoģiskās palīdzības) mērķiem atbilstošas metodes - klīniskā / veselības psihologa konsultēšana, krīzes intervence.

Apmaksātas tiek 10 konsultācijas viena nosūtījuma ietvaros. Pacienta līdzmaksājums nav. Apmaksājamās diagnozes visos vecuma posmos ir:

 • persona ar stresu saistītiem traucējumiem (diagnozes F43.1, F43.2);
 • persona ar neirotiskā spektra traucējumiem (diagnozes F40.0, F41.0, F41.1, F45);
 • persona ar depresiju (diagnozes F31, F32, F33, F34.1, F06.32, Z73.0);
 • persona ar ēšanas traucējumiem (diagnoze F50);
 • persona ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (diagnozes F90-F98).

Nosūtījumā nepieciešams norādīt ārsta Nosūtītāja darba epastu, jo pēc Pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas psihologs nodrošina sadarbības pārskata vai izraksta izsniegšanu pacientam un Nosūtītājam, norādot tajā personas datus, sniegto konsultāciju skaitu, pielietotās psiholoģiskās palīdzības metodes, kā arī rekomendācijas tālākajai palīdzībai un rehabilitācijai, lai nodrošinātu pēctecīgu palīdzību. Psihologs sadarbības pārskatu vai izrakstu Nosūtītājam nosūta uz elektroniskā pasta adresi;


Informācija pierakstam pie psihologa un uzziņai

Psiholoģe Inga Ozoliņa

 • Telefona numurs. pierakstam: 28 876 563
 • e-pasts pierakstam: [email protected];
 • Platformas, ko izmanto attālināto konsultāciju sniegšanai:
 1. Zoom
 2. Skype
 3. WhatsApp