Vides pieejamība

SIA "NeuroPhys" prakses vietā Raiņa ielā 34b, Madonā, ir nodrošināta vides pieejamība.